Baykuş figürünün anlamı nedir ?

 

Baykuş figürü; bilgiyi, belleği ve bilgi sahiplerini de koruyucu bir anlam taşımaktadır. Baykuş görenlerin temkinli, sakin ve ürkek davranmaları, bilgi ve akla yaklaşımı da çağrıştırmaktadır. Akıl ve bilgi; ciddi, özenli ve saygıdeğer çalışmalar sonucunda elde edilirler. Bu emeklerden dolayı saygısızca tüketilmemeli ve hatta korunmalıdırlar. İşte bu nedenle Athena’nın baykuşu, insanlık için çok önemli olan bilgiyi ve aklı yüzyıllardır korumaktadır.