Pazartesi - Cuma 09:00-18:000216 384 0751
26
November 2018

İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Trendleri

Büşra Yalçın – Kıdemli Uygulama Danışmanı

İş Süreçleri Yönetimi (BPM) işletmeler geliştikçe değişen hedeflerle iş yapış şekillerini  uyumlandırma pratiğidir.

BPM Yazılımı ise bu pratiğin uygulanmasında en etkili araçtır.  BPM yazılımı kullanımı ile organizasyonlar bir işi yerine getirmek için gerekli adımları tanımlayarak bu adımları mevcut süreçlere göre haritalandırır ve  tanımlanan bu adımların daha verimli ve etkin atılabilmesi için iyileştirme fırsatlarını yakalamış olurlar. BPM yazılımı, sürekli ölçümleme ve izleme ile iş yapış şekillerinin de sürekli olarak iyileştirilmesini mümkün kılar.

2018 BPM Eğilimleri üzerine BPTrends portal araştırması * sonuçlarına göre ;

Bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi organizasyonların BPM pratiklerini uygulamalarındaki en büyük motivasyon maliyetleri düşürerek veya verimliliği arttırarak tasarruf sağlamak olmuş.
Katılımcıların % 65’i BPM uygulamalarının organizasyonlarında verimliliği, esnekliği ve müşteri memnuniyetini iyileştirmede katkısı olduğunu ifade etmiş.
Yanıt verenlerin çoğunluğu (%52) şirket süreçlerini arada sırada modellediklerini veya belgelediklerini ifade etmiş. Avrupa’daki organizasyonlar iş akışlarının            modellenmesi ve belgelenmesine  Kuzey Amerika’lı benzerlerine göre daha büyük yatkınlık göstermiş.
%30’u ise BPM yazılım paketlerine süreç madenciliği, yetenek modelleme veya bir çeşit Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) veya Sanal Zeka (AI) yetenekleri de eklemek istediğini belirtmiş.
.   Ankete katılan kuruluşlardan %59’u bir veya birden fazla büyük değişim/dönüşüm projesi yürüttüklerini belirtmiş.
.   Katılımcıların % 93’ü, kuruluşlarının çok sayıda süreç iyileştirme projesinde yer aldığını ifade etmiş.

Bu yüksek oranlar da gösteriyor ki BPM artık sadece bir trend ya da kuruluşların “zaman zaman uyguladıkları bir şey” olmaktan çıkmış işletmelerin gerçekleştirdiği işin etkin bir parçası haline gelmiş durumda.

Sizin işletmeniz de değişime hazırsa kullanacağınız BPM yazılımına PaperWork Platformunu görmeden karar vermeyin…

* https://www.bptrends.com/bptrends-surveys/

Akıllı Dijital Dönüşüm
Zaman kaybetmeden PaperWork ile tanışın!

Süreçlerin dijital ortama aktarılmasının ana hedefi organizasyonel çeviklik, tepki süresini kısaltmak,müşteri beklentilerini en üst seviye de karşılamak