BA/BS formlarını ve cari hesap bilgilerini elektronik ortamda yönetin

Çalıştığınız firmalar ileyapılması gereken mutabakatlar takibi zor ve zaman alıcıdır. Dijital dönüşüm ile birlikte mutabakatlarınızı elektronik ortamda yapmak ve yönetmek mümkün hale gelmiştir.

Tedarikçileriniz ve müşterileriniz ile, BA/BS formlarını ve cari hesap bilgilerini elektronik ortamda paylaşıp izleyebilirsiniz. Dilediğiniz her zaman diliminde PaperWork üzerinde seçeceğiniz kriterler ile mutabakat başlatmak mümkündür. PaperWork, ihtiyaç duyduğu bilgileri ERP sistemlerinden otomatik olarak alarak çalışır. Sistem, firmalara mutabakat talebi ile ilgili elektronik posta veya Faks gönderir. Ayrıca seçilen adaylar telefon mutabakatına da dahil edilebilir. Firmaların basit bir web uygulamasına şifresiz giriş yaparak cevap vermesi sağlanır. Firma, mutabakat ile ilgili bilgi ve belgeleri inceler, onay verebilir veya yorum yazarak kendi belgelerini ekleyerek ret edebilir. Onayile beraber ERP sistemine bilgi verilir. Ret durumunda ise inceleme sürecini başlatır ve ilgili kişilere görev atar. Tüm işlemler sistem üzerinden takip edilebilir ve raporlanabilir. Çözümümüz, mutabakat sırasında oluşan tüm yazışmaları ve belgeleri sistem üzerinde toplar. 

Yararları

Yanlış faturalandırma ve fatura iade işlemleri azalır

Verilen cevaplar arşivlenir, kolayca erişilebilir

Raporlar ile mutabakat durumları detaylı incelenebilir

Zaman tasarrufu sağlar

Kontrol kolaylığı sağlar

Sorunun tespitini ve çözümü hızlandırır

Kargo ve arşivleme masrafları ortadan kalkar

Mutabakat belgeleri arşivlenir ve istenildiğinde erişilebilir

Sistemin SAP, Oracle, Logo, Axapta gibi ERP sistemleri ile entegre çalışması operasyon giderlerini düşürür