Dinamik belge şablonları

  • Form ve iş akışı verilerinden , otomatik olarak yeni doküman yaratılır
  • Dokümanlar kurumsal standartlara uygun olur
  • Yanlış belge kullanımının önüne geçer
  • Hatalı doküman oluşumu engellenir
  • Belgenin akışa dahil edilmesi, kullanıcı inisiyatifine kalmaz
  • Doküman yaratma işlemini hızlandırır
  •  Kullanıcı hataları ortadan kalkar
  • Yaratılan belge otomatik olarak doküman yönetimi sistemine aktarılır
 

 

Doküman yaratmanın en kolay yolu

Süreç sırasında, dinamik belge şablonları, formlar üzerindeki verileri kullanarak, istenen dokümanı otomatik olarak üretir. Bu işlem, sürükle bırak ile tasarıma eklenen, hazır doküman yaratma aktivitesi sayesinde, kod yazmadan gerçekleşir. Kullanıcının belgeyi yaratırken yaptığı dokümanı açma, düzenleme, kopyalama, yapıştırma gibi zaman kaybına neden olan ve hata yapmaya açık işlemleri ortadan kalkar. Form üzerindeki verilerden belge otomatik olarak oluşur. Örneğin müşteri şikayetleri sürecinde, belirli bir adımda kullanıcı form üzerine şikayet cevabını girdiğinde, sistem müşteriye gönderilecek cevap mektubunu form üzerindeki bilgilerden otomatik olarak yaratır. Oluşan belgeyi, belirtilen kurala göre e posta veya indirme linki olarak müşteriye yollar. Daha sonra da belgeyi, doküman yönetimi sisteminde müşteri dokümanlarının arasına arşivler