Doküman Yakalama

Belgelerin sisteme kazandırılmasını beklemeyin, belgeleriniz PaperWork’ e otomatik arşivlensin. Dokümanların farklı kaynaklardan, kolayca sistem üzerinde arşivlenmesi işletmelerin iş yükünü azaltır. Doküman işlem maliyetleri azaltır. Belgelere hızlı ulaşım, işlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasını sağlar. Çözümümüz, her alanda teknolojinin imkanlarını sonuna kadar zorlayarak, müşterilerimizin dijital dönüşümlerine büyük katkıda bulunur

Klasör izleme

Belgenin ismindeki bilgilerden belgeyi tanımlar, otomatik olarak sisteme kaydeder, iş akışı başlatır

E mail izleme

E postadaki, veri ve belgeleri otomatik olarak sisteme aktarır ve ilgili iş akışını başlatır

KEP izleme

Gelen KEP’ in veri ve belgesi otomatik olarak arşivlenir. KEP’ in içinde geçen kelimelerden belirli bir iş akışına otomatik yönlenir

 

Web service

Portal ve diğer kurumsal uygulamalardan belgeler ve veriler otomatik olarak PaperWork’ e aktarılarak ilgili iş akışına yönlendirilebilir

Barkod

Belgeler üzerindeki barkod bilgisi ile belgeler otomatik olarak ayrıştırılarak, PaperWork ECM sistemine aktarılır

Capture

Belge şablonları ve içinde geçen kelimelerden , belge tipi belirlenir ve indeks alanları otomatik alınarak sisteme aktarılır