Method Tanımları

Metod, PaperWork mimarisinden çalıştırılabilen, Microsoft .Net kod kütüphaneleridir. Sistem içinde oluşturulan bir metot kütüphanesi, PaperWork sistemine kaydedildikten sonra, bir elektronik form içerisinden ya da iş akışından anlık olarak çalıştırılabilir.  Ayrıca job server mimarisi de ,yapılan  tanımlara göre metotları zaman bazlı çalıştırabilir