Web Service

PaperWork ECM mimarisi geniş entegrasyon yetenekleri sayesinde süreçlerin uygulamalardan bağımsız olarak çalışmasını sağlamaktadır. İş akışımız, tüm uygulamaları birbirine bağlar. PaperWork, diğer uygulamalarla entegre çalışmak üzere tasarlanmıştır. PaperWork, gelişmiş bir Web Servis çağırma kütüphanesine sahiptir. İş akışlarında hiç kod yazmadan, sadece ara yüz tanımları ile web servis metodları çağrılabilir. Elektronik formlarda ise tek satır C# kodu yazılarak web servisi çağırmak mümkündür.