Pazartesi - Cuma 09:00-18:000216 384 0751
13
February 2022

İş Sürekliliği ve Dijitalleşme

Dünya nüfusunun neredeyse tamamı Covid-19'dan etkileniyor. Covid-19 sonrası dönemde işletmelerin geleceğini pek tahmin edemiyoruz ancak dijital dönüşümün ve dijital içeriğin “yeni normal”in merkezinde olacağını söylemek zor değil.

Covid-19'un neden olduğu kriz, birçok geleneksel işletmedeki statükoyu bozdu ve dijital hizmetleri benimsemenin önemini ve aciliyetini artırdı. Bu krizin bir sonucu olarak teknoloji birçok şirketin taleplere yaklaşımı ve yeni taleplerle başa çıkması için daha da kritik bir araç haline geldi. Şirketler bu süreçte yeni dijital araçları keşfetmeye ve bunları kendi çalışma biçimlerine uyarlamaya başladı. Bu yaklaşım uzun vadede üretkenliği artırmak ve dijital dönüşüme uyum sağlamak konusunda şirketleri daha iyi bir konuma getirebilir. Ancak kısa vadede dijital dönüşümü geciktiren veya görmezden gelen şirketler zorlanması kaçınılmaz.

İş hayatında mobilite kısıtlamaları ve uzaktan çalışma uygulamaları devam ederken, iş sürekliliğini sağlamak için teknolojiye her zamankinden daha fazla güveniyoruz. Teknoloji artık sadece daha fazla verimlilik elde etmek ve işletmeleri daha çevik hale getirmek ilgili değil, aynı zamanda işletmeleri daha esnek ve fiziksel konumlara ve coğrafyalara daha az bağlı hale getirmekle de ilgilidir. Küresel salgın nedeniyle uzaktan çalışma bir istisna olmaktan çıkıp “yeni normal” haline geldi. 

Herkes “yeni normal”e ayak uydururken, her gün ofiste olmak yerine tümüyle ya da zaman zaman evden çalışmayı tercih ediyor. Böyle bir çalışma ortamında çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler arasındaki bilgi ve belge paylaşımı çoğunlukla e-posta ile gerçekleşiyor.

Pek çok iş süreci, ilgili bilgi ve belgelerin kullanımıyla birlikte gözden geçirme ve onaylar gibi birkaç adımı içerir. Uzaktan çalışırken, genelde işletme içinde kullanılacak şekilde tasarlanmış süreçler ve içerik paylaşım araçları iş ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalır. “Yeni normal”e ayak uydurmak ve değişen iş dünyasında işletmelerin sürekliliğini sağlamak için süreçlerin ve içeriklerin fiziksel konumlar ve coğrafyalar arasında aynı işletme içinde olduğu gibi çalışmasını sağlamak gelecek için bir hedef olmaktan çıkıp bugün karşılanması gereken bir zorunlu ihtiyaç oldu. 

Bir sonraki aşama ise bu zorunlu ihtiyacın karşılanması ile yetinmeyip, iş akışlarında kullanıcıların yerine getirdiği görevleri mümkün olduğunca ‘daha akıllı hale getirerek’ gözden geçirme ve onay gibi işleri mümkün olduğunca otomatikleştirmektir. Örneğin iş kuralları, yapay zeka/makine öğrenimi (AI/ML) kullanarak içeriklerin (faturalar, satın alma siparişleri, sözleşmeler vb.) iş akışlarında otomatik olarak değerlendirilmesi gerçekleştirilebilir, gözden geçirme ve onay işlerinde hatalar azaltılıp işlem hızı artırılabilir. Otomatik sınıflandırma, iş kuralları ve yapay zeka/makine öğrenimi (AI/ML) sayesinde, gözden geçirme, sınıflandırma ve kayıt yönetiminin mümkün olduğunca otomatikleştirilmesi sayesinde uzaktan çalışırken önemli gözden geçirme ve onay süreçleri etkin olarak kullanılmaya devam edilebilir.

Her işletme bu dönemi kendilerini daha esnek hale getirecek yeni, daha dijital bir iş yapma biçimini şekillendirmek için bir fırsat olarak kullanmalıdır. Dijital dönüşümü benimseyenler için bu dönem, yeni araçları ve süreçleri kullanmayı öğrenme yolculuğu, ve belki de daha önemlisi, uzaktan çalışma paradigmasına uyum çağıdır.

Çalışanlarınızı ve müşterilerinizi süreçlerinize dahil etmek, onlarla iletişim halinde kalmak, onlara doğru içeriği ve doğru formatta sunmak ve daha iyi bir deneyim yaşatmak dijital dönüşümün merkezinde yer alıyor. Akıllı İş Süreci ve İçerik Yönetimi yazılımlarının kullanılması, şirketlerin en son dijital süreç trendlerini benimsemelerine ve daha önce benzeri görülmemiş bu zamanlarda yeni çalışma ve öğrenme yollarına uyum sağlamalarına yardımcı olacaktır.

Şirketiniz son birkaç yılda iş süreçlerinizin belgelenmesine, analizine, yürütülmesine ve izlenmesine yatırım yaptıysa, Akıllı İş Süreci ve İçerik Yönetimi yazılımlarını kullanarak ihtiyaç duyduğunuz değişimi hızlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz.

Akıllı Dijital Dönüşüm
Zaman kaybetmeden PaperWork ile tanışın!

Süreçlerin dijital ortama aktarılmasının ana hedefi organizasyonel çeviklik, tepki süresini kısaltmak,müşteri beklentilerini en üst seviye de karşılamak