Low-Code Geliştirme

Süreç Otomasyonunda Devrim

Yazılım geliştirme talepleri için yıllarca beklemek zorunda kalan şirketler ile ihtiyaç duyduğu yazılımı kısa sürede geliştirip kullanabilen şirketler arasında fark yaratan, low-code mimarili süreç otomasyonu platformu.

Low-Code Teknolojisi

 ile dijital çağın hızına ve çevikliğine yetişin, müşterilerinize sunduğunuz ürün ve hizmet kalitesini sürekli yükseltin.

Sıfırdan bir uygulama geliştirmek oldukça zaman alan ve ciddi derecede yazılım geliştirme becerisi ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Buna alternatif olarak ortaya çıkan low-code platformlar iş uygulamalarını geliştirmek için gerekli olan süreyi ve yazılımcı ihtiyacını azaltır

Modern dünyanın, hızlı uygulama geliştirme teknolojisi Low Code ile, kodlamayı azaltın, süreç temelli uygulamaları kısa süre içinde canlıya alın. Grafik ara yüzlü tasarım araçları, hazır entegrasyon modülleri ve sihirbazlar Low Code mimarisinin temelini oluşturur. Süreçleri uyarlamak veya değişiklik yapmak için aylarca beklemeyin. İş akışlarını, formları, rapor ve gösterge panolarını, tasarım araçlarını kullanarak, sürükle bırak ile kod yazmadan kolayca tasarlayın. İşlem sonuçlarını hemen görün, değerlendirin, sorunlu noktaları bulun, kolayca iyileştirin.

Hızlı Uyarlama

Low Code, karmaşık süreçlerin uyarlanma süresini çok azaltır. Süreçlerin birkaç hafta gibi kısa sürede canlıya alınması ve kolayca değiştirilebilmesi, işleri hızlandırır, karlılığı yükseltir.

Kolay Entegrasyon

Her uygulama ile konuşabilen entegrasyon katmanı, mevcut sistemlerle kod yazmadan veri alış verişini sağlar. Çalışanları ve uygulamaları süreç üzerinde birbirine bağlar.

Kolay Kullanım

Grafik ara yüzlü form tasarım aracı ve form sihirbazı ile kod yazmadan tasarlanan responsive formlar, telefon , tablet ve bilgisayarlar üzerinden veri toplar ve ERP sistemine aktarır.

Çeviklik

Süreçlerin sürekli izlenmesi ve ölçülmesi sayesinde, sorunlar çabuk fark edilir, çabuk iyileştirilir.

Sürekli Gelişim

Yazılımcı olmayan iş analistlerinin uygulama geliştirebilmesi, bilgi işlem ekiplerinin yükünü azaltır. İş ihtiyaçlarını karşılayan uygulamaların geliştirilmesini ve değişimlere göre kolayca iyileştirilmesini sağlar.

Tek Platform

Süreçlerin tek platform tarafından yönetilmesi, kullanımı kolaylaştırır. Uygulama geliştirme maliyetlerini düşürür.

Elektronik Formlar

Basit veya karmaşık, çok dilli, mobil kullanıma hazır, mobil uyumlu HTML5 formlar tasarlayın ve kod yazmanızı gerektirmeyen, tarayıcı tabanlı Elektronik Formlar ile diğer sistemlere entegre olun.

CSS, JavaScript ve HTML kodlarını düzenleyerek bileşenler ve form davranışlarını özelleştirin; PaperWork API’a tam erişimle JavaScript veya C# üzerinden işletmenize özel koşullu formlar yaratın.

Elektronik Formlarla İlgili Daha Fazlasını Öğrenin

Kağıt formlarınızı ve Excel dosyalarınızı veri toplama ve işleme uygulamalarına dönüştürmek için PaperWork’ün çok dilli ve mobil uyumlu HTML5 formlarına göz atın.

Süreç Tasarımı

Kod yazmayı gerektirmeyen etkinlik şablonlarına sahip web tabanlı grafik iş akışı tasarımcısını kullanarak kurumsal düzeyde iş süreçlerini tasarlayın, otomatikleştirin ve canlıya alın. Etkinlik şablonları, özel entegrasyon faaliyetleri ve herhangi bir iş akışında ihtiyaç duyabileceğiniz özel kuralları geliştirerek iş akışlarınızın kapsamını genişletin.

Videoyu oynat

Swimlane, BPMN 2.0 Akış Tasarım Aracı

 • İş akışlarınızı, BPMN 2.0 tabanlı, Visio benzeri akış tasarım aracını kullanarak, kodlama bilgisi olmadan , sürükle bırak ile kolayca tasarlayın tasarlayın
 • Hazır entegrasyon modüllerimiz (konnektörler) kod yazmadan ERP sistemleri ile veri alışverişini sağlar. SOAP, REST web servis konnektörleri de web servisi bağlantılarını kolaylaştırır, kodlama ihtiyacını azaltır
 • Kurum içinde geliştirilen uygulamalarla entegrasyon için oluşturduğunuz Metodları (.NET DLL) sisteme ekleyin, istediğiniz akışta kullanın
 • İş akışlarında ve formlarda .NET ve C# kullanılarak, özel kurallar yaratılabilir. İş ihtiyaçlarınıza göre, PaperWork API’si üzerinden platform içindeki her fonksiyona erişilebilir.

Grafik Arayüzlü Responsive Form Tasarım Aracı

 • Hazır veri alanlarını kullanarak sürükle bırak ile, telefon, tablet ve bilgisayarda çalışan formları kolayca tasarlayın ( Tarih, liste, tab, pano, sayı, yazı, formül, imza, tablo, yer bilgisi, barcode vb)
 • Form veri alanlarını, iş kurallarınıza göre, kolayca  görünür/görünmez, aktif/pasif olarak tanımlayın
 • Form sihirbazı ile kod yazmadan karmaşık iş kurallarını çalıştırın. Web servisi çağırın, diğer uygulamalarla veri alış verişinde bulunun
 • Karmaşık form işlemlerinde, formun CSS, Java Script ve HTML koduna müdahale ederek, formları kendinize göre özelleştirin
 • Hazır konnektörleri ve SOAP, REST web servislerini kullanarak, diğer uygulamalardan müşteri bilgisi, masraf merkezi, sipariş bilgileri gibi veriler kolaylıkla form üzerinde gösterilebilir. Aynı zamanda formlar ile toplanan veriler entegrasyon ile, ERP uygulamalarında yeni kayıt açılabilir, veri güncellemesi yapılabilir.
 • Tanımlamaların yetersiz olduğu durumlarda, Javascript, C# ve PaperWork API yapısı kullanarak, karmaşık form kurallarını kolayca oluşturun.

Grafik Arayüzlü Gösterge Panosu ve Rapor Tasarım Aracı

 • İş birimlerinin ihtiyacı olan gösterge panolarını (dashboard) ve raporları, formüller, hesaplamalar, fonksiyonlar ve kurallar ile kolayca oluşturun.

  Süreç ve Form verilerini kolayca analiz edin. Dasboardları link ile kullanıcılar ile paylaşın, performansı anlık takip edin. Raporlar belirli zaman aralıklarında, sistem tarafından otomatik olarak oluşturulup e posta ile PDF veya Excel formatında kullanıcılara gönderilsin.

Kural Motoru

 • Tablo, liste, değişkenler ve kodlardan oluşan iş kurallarını, iş akışlarının ve formların içerisine yerleştirmekle uğraşmayın. Kural kütüphanesi üzerinden merkezi olarak yönetin.
 • Kütüphanede bulunan fonksiyonları ve kod parçalarını, canlıya almadan önce test edin, hataları engelleyin.