İş Zekâsı & Raporlama

Süreç Performansına İlişkin Gerçek Zamanlı Veriler

Önemli bilgileri görüntüleyen, doğru, okunması ve anlaşılması kolay raporlar ve gösterge tablolarıyla karar verme sürecini hızlandırın ve yöneticilerinizin bilinçli kararlar almasına yardımcı olun.

Ölçemezseniz,
yönetemezsiniz.

PaperWork Analytics (Business Intelligence- BI) iş zekası modülümüz, süreç verilerinden, güvenilir ve hızlı analizler yapmak üzere tasarlanmıştır. Analiz edilen süreç verileri , akıllı görselleştirmeler yardımıyla, iş birimlerinin ve yöneticilerin, durumu tam olarak anlamalarını ve  doğru kararlar almalarını sağlar. Platform tarafından toplanan veriler, süreçlerin verimliliğini arttırmak için alınması gereken aksiyonların neler olduğunu gösterir. Anlık olarak kişiler üzerindeki iş yükünün, atanan görevlerin durumunun, hedef süre aşımlarının takip edilmesi, formlar tarafından toplanan verilerin analiz edilmesi ve kişilerin performanslarının izlenebilmesi , kaynakların çok daha verimli kullanılmasını sağlar. Süreçlerini ölçen firmalar, her zaman rekabette rakiplerinin önünde olurlar. 

Temel Performans Göstergelerini (KPI) Ölçün

İş akışı adımlarının izlenmesi ve ölçülmesi, operasyonların verimliliğine ilişkin kesin bilgiler sağlar. Süreç performansının ölçülmesi, kuruluştaki hesap verebilirliği artırır ve tıkanıklıklarla iyileştirilecek alanların tespit edilmesine yardımcı olur. Dashboard’lar süreçleri ve verileri analiz ederek organizasyona geniş bir bakış açısı sağlar.

Gösterge ve Tablolar

Süreçleri 360 derece görüntüleyin

Güzel tasarlanmış, gerçek zamanlı, veri odaklı kontrol panelleriyle hızlı ve bilinçli kararlar almak için süreçlerin ve verilerin 360 derecelik bir görünümünü oluşturun.

Sizin ve işletmeniz için önemli ve anlamlı olan verilerin grafiksel bir temsilini ayrıntılarda kaybolmadan kolayca oluşturun.

Rapor Tasarımcısı

İş kullanıcıları için Görsel Rapor Tasarımcısı

Raporların oluşturulması ve değiştirilmesini basitleştirmek için çok çeşitli sihirbazlar ve özel düzenleyiciler içeren, gösterge tabloları ve raporlar için birleşik ve tam özellikli bir tasarımcı.

Herhangi bir programlama becerisi gerektirmeyen Görsel Rapor Tasarımcısını kullanarak birkaç tıklamayla raporlar oluşturun ve görüntüleyin, verileri analiz edin, gösterge tablolarıyla çalışın ve raporları PDF, Excel, Word vb. formatlara aktarın.

Süreçlerde Şeffaflık

Dashboardlar, süreçlerin durumu ve formlar tarafından toplananan verilerin analiz edilmesi sayesinde, kuruma geniş bir bakış açısı sağlar. İşlem adımlarının izlenmesi ve ölçülmesi, iş akışlarının verimliliği konusunda kesin bilgilere ulaşmanızı sağlar. Sorunlu noktaları tespit etmek kolaylaşır. Performansın ölçülmesi, kurumda hesap verilebilirliği arttırır. Kuşbakışı görünümün sağladığı doğru ve zamanında alınan kararlar ile süreç iyileştirme aksiyonları hemen hayata geçer.

Sürekle Bırak ile Rapor ve Dashboard Tasarlayın

Web tabanlı BI grafiksel tasarım aracı,  sürükle bırak ile dashboard ve rapor oluşturmanızı sağlar. Elektronik formlardan ve iş akışlarından, elde edilen verilerle,  süreç performansı gösteren dinamik gösterge panoları ve  raporlar kolaylıkla hazırlanır. Verilerin kolay yorumlanmasını sağlayan dinamik akıllı gösterimler, ihtiyaca göre tasarlanır, paylaşılır. Sürecin paydaşları, süreç  verileri kolayca izler ve analiz eder. 

 • Web tabanlı grafiksel dashboard tasarım aracı
 • Web tabanlı grafiksel rapor tasarım aracı
 • Dashboardların paylaşılarak, televizyon, projeksiyon, monitor gibi ortamlardan, uygulamadan bağımsız olarak görüntülenmesi
 • Form ve akış verilerden dashboard, rapor oluşturma
 • Grafik desteği
 • Matematik işlemleri ve formül desteği
 • Gösterge panolarının (dashboard) ve raporların, belirlenen zamanlarda e posta ile otomatik paylaşımı
 • Hazır şablonlar

İş Yükünü İstediğiniz Gibi Dağıtın

Kişiler üzerindeki iş yükünün anlık olarak izlenmesi, bir işletme için hayati önem taşır. Yöneticiler kendilerine bağlı çalışanlar üzerindeki iş yükünü grafik ortamda süreçler bazında takip edebilir. Gerekli gördüğü durumlarda, ekibindeki kişilerin üzerinde bulunan görevleri daha az yoğun olan bir başka çalışanına atayabilir.

Performans Kriterleri (KPI) ile Süreç Verimliliğini Ölçün

Daha verimli çalışmak için, devamlı olarak süreçleri iyileştirin. Dashboardları paylaşın, farkındalığı arttırın

 • Kimin az çalıştığını, kimin yardıma ihtiyacı olduğu metrik olarak tespit etmek
 • Hedef süreyi aşan sorunlu süreçleri hemen tespit etmek
 • Kişiye veya gruba işler için hedef süre vermek
 • Birden fazla adıma ortak hedef süre vermek
 • Akış için istediğiniz kadar KPI tanımlamak
 • KPI raporu ile süre aşım ve gerçekleşme
 • sürelerinin takibi

Hazır Sistem Raporları

Hazır raporlar, platform üzerinde toplanan verilerin, kriterlere göre filtrelenerek kolayca izlenmesini sağlar.

 

 • Çalışanların üzerindeki iş yükü dashboardu
 • Hedef süre aşım, KPI dashboardu
 • İş akış yönetim
 • Akış istatistikleri
 • Vekalet
 • Mobil cihaz kullanım
 • Gelen e faturalar
 • Uyarı e posta gönderim
 • Entegrasyon
 • Mobil Mesaj
 • Sistem kullanım
 • Silinmiş belge
 • Görüntülenmiş belge
 • Kullanıcı yetki
 • Arşiv
 • Çalışmış işler
 • Servis yönetim
 • Mobil cihaz yönetim