Hakkımızda

Sürekli izleme, Sürekli Ölçme, Sürekli İyileştirme

PaperWork çalışanlar, müşteriler ve sistemler arasındaki bilgi ve belge akışını yöneterek, organizasyonların operasyonel mükemmelliğe ulaşmalarını sağlar.

GGSoft Kimdir?

GGSoft 1998 yılında kurulduğu tarihten itibaren, sadece iş akışı ve doküman yönetim konusuna odaklanarak, uzmanlaşmış kadrosuyla PaperWork ürün ailesini geliştirmiştir. Yapay zekâ destekli PaperWork platformu, Low Code mimarisi ve sürükle bırak ile çalışan form ve iş akışı tasarım araçları sayesinde, firmalarda çok kısa sürede uyarlanabilmektedir.

GGSoft olarak ürün geliştirmede kullandığımızı teknolojileri “iş için teknoloji” anlayışıyla seçiyor, “en yeni”, “gündemdeki”, “geleceğin teknolojisi” gibi benzeri gerekçeler ile teknoloji seçimini yapmıyoruz. Biliyoruz ki en iyi teknoloji, müşterilerimizin beklentilerini en iyi karşılayacak, fayda/maliyet oranını en iyi sağlayacak teknolojidir.

Uzmanlık alanımıza en uygun teknolojileri seçmeyi ve uygulamayı hem ürünümüzün müşterilerimizdeki geleceği hem de müşterilerimizin ürünümüzden en fazla kazanımı elde etmeleri için zorunlu görüyoruz. Alanımızdaki uzmanlığımız, müşterilerimizin ve hedeflediğimiz pazarların iş gereksinimleri ve beklentileri, teknoloji kullanımında en uygun tercihlere ve öngörülere sahip olduğumuzu iddia etme cesaretini bize veriyor. Teknolojinin uygulanmasında kullanılan araçlarda farklı tercihleri saygı ile karşılıyor ancak uygun teknoloji kullanımı konusunda iddiamızdan taviz vermiyoruz.

Misyonumuz

Konusunda uzman çalışanlarımızla, müşterilerimizin süreçlerini sürekli ölçmesini ve iyileştirilmesini sağlayarak çevik yönetilen şirket olmalarına yardımcı olmak.

Vizyonumuz

Süreç yönetiminde inovatif (yenilikçi) teknolojik çözümleriyle müşterilerimiz tarafından tercih edilen şirket olmak.

Doküman Yönetim Sistemlerinin En Önemli 15 Avantajı

Ölçemezseniz, Yönetemezsiniz

PaperWork, kurumların dijital dönüşümüne yardım eder. İş akışı otomasyonu ve doküman yönetimi platformu, çalışanları ve uygulamaları birbirine bağlar. Müşterilerin beklentilerini en üst seviye de karşılayan süreçlerin yaratılmasını, izlenmesini ve ölçülmesini sağlar.

Kurumsal Değerlerimiz

Kültürümüz, bizi rakiplerimizden ayıran altı temel özellik etrafında inşa edilmiştir.​

Müşteri Odaklılık

Tüm birimlerimizle, iç ve dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılar, onların daha iyi bir yaşama yönelik değişen beklentilerini karşılamada çevik, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım içerisinde oluruz.

Takım Çalışması

Tüm birimlerimiz, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte belirlediğimiz ortak hedefimize ulaşmak için iletişimi güçlü, verimli ve uyumlu bir takım halinde çalışırız.

Güven

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve diğer iş ortaklarımızla ilişkilerimizi şeffaflık, süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük esasına göre yürütürüz.

Adil Olmak

Tüm ilişkilerimizde etik kurallar ve yasalar çerçevesinde, adil, karşılıklı yarar sağlama amacına yönelik, iyi niyet ve anlayış prensibiyle hareket ederiz.

Empati

Çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve diğer iş ortaklarımızla ilişkilerimizde empati ve yardımlaşmaya çok değer verir duygu ve düşünlerimizi açıkça paylaşmayı önemseriz.

Çeviklik

Sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin çevik bir organizasyon haline dönüşüm projelerinde yardımcı olur, kendi organizasyonumuz için de bu yönde sürekli gelişimi ilke olarak benimseriz.

Dijital süreçler, güçlü şirketler yaratır

Dijital dönüşümün temel taşlarından olan PaperWork, iş akış ve doküman yönetim çözümüdür. Verimsiz kağıt ve Excel formları ortadan kaldırır. Webden, mobilden, evden, ofisten görevleri yapmanızı ve belgelere ulaşmanızı sağlar. Görevler, çalışanların iş yüküne göre dağıtılır. Tamamlanma süreleri ölçülür. İşlerin anlık takibi ve süreç yönetim performanslarının ölçülmesi, firmaya çeviklik kazandırır. Süreç modelinin kolayca değiştirilmesi, değişimler karşısında hızlı hareket edilmesini sağlar. Sorunlu noktalar tespit edilir, iyileştirilir. Kaynak planlaması yapılır. Çalışanların zamanı, en verimli şekilde kullanılır. İşlerin tanımlı kurallara bağlı olarak yapılması, süreç otomasyonu sağlar. Sistem, doğru kişiye, doğru dokümanı zamanında ulaştırır. Kurum içinde belgelerin güvenli olarak paylaşılmasını sağlar. Belge versiyonlarını düzenler. Değişiklikleri takip eder.

Baykuş Figürünün Anlamı Nedir?

Baykuş figürü; bilgiyi, belleği ve bilgi sahiplerini de koruyucu bir anlam taşımaktadır. Baykuş görenlerin temkinli, sakin ve ürkek davranmaları, bilgi ve akla yaklaşımı da çağrıştırmaktadır. Akıl ve bilgi; ciddi, özenli ve saygıdeğer çalışmalar sonucunda elde edilirler. Bu emeklerden dolayı saygısızca tüketilmemeli ve hatta korunmalıdırlar. İşte bu nedenle Athena’nın baykuşu, insanlık için çok önemli olan bilgiyi ve aklı yüzyıllardır korumaktadır. PaperWork platformu, kurumsal hafızayı korur, bilgiyi en verimli şekilde yönetmenizi sağlar.

Bize Yazın

PaperWork'ü görmeden karar vermeyin!

Bizimle iletişime geçin, size özel bir demo gerçekleştirelim.

İhtiyaçlarınızı dinliyor ve sizin için özel bir demo hazırlıyoruz.

Kazançlarınız:
Sırada ne var?
1

Sizin için uygun bir zaman aralığı belirliyoruz.

2

Bir tanışma toplantısı düzenliyoruz.

3

Size özel bir demo gerçekleştiriyoruz.

Ücretsiz Demo Talep Edin