Robotik Süreç Otomasyonu

Hiper-Otomasyon Çağına Hoş Geldiniz

PaperWork ve Robusta RPA ile otomasyonunuzu daha hızlı oluşturun ve daha düşük maliyetle, daha verimli çalıştırın.

BPM and RPA,
Birlikte Daha Güzel

Süreç otomasyonunuzu daha hızlı oluşturun

BPM ve RPA’yı bir arada kullanmak, işletmenizi birbirinden ayrı sistemlerle ulaşılamayacak olan hiper otomasyon seviyesine taşır. Sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş, kod yazmayı gerektirmeyen Robusta RPA ile iş süreçlerinizi maksimum verimlilik ve hızla otomatikleştirebilirsiniz. Otomatik iş süreçleriniz PaperWork ve Robusta’nın iş birliği sayesinde RPA botları ve iş akışlarıyla birlikte çalışarak çok daha az kaynakla yüksek kalitede sonuçlar sunar.

Veri Entegrasyonu

RPA botlarını kullanarak veri toplayın ve entegre edin

Bir görevi tamamlamak için gereken tüm veriler için tek bir arayüz oluşturmak amacıyla PaperWork iş akışı içindeki eski sistemlerden veri toplayın veya eski sistemlere veri aktarın.

PaperWork iş akışlarınızda RPA botlarını kullanarak iş süreçlerinizin verimliliğini maksimize edin, işlem sürelerini ve hataları azaltın ve müşteri memnuniyetini artırın.

İş Akışı Yönlendirme

Bağlantılı iş süreçleri

Tek bir süreçle, eski sisteminizdeki bir görevi tamamlayın ve sonuçları PaperWork’e aktararak iş akışını bir sonraki adıma taşıyın.

Teknolojileri ne olursa olsun farklı uygulamaların birbirleriyle konuşmasına izin vererek süreçleri sorunsuz bir şekilde yürütün; müşteri ve çalışan memnuniyetini maksimize edin.

Robotic Process Automation (RPA) Devrimi

Ofis çalışanlarının; rutin, tekrar eden ve öngörülebilir görevlerini, çalışan davranışını taklit edebilen otomasyon teknolojileri yardımıyla hızlandıran, iş süreçlerin kalitesini ve tutarlılığını artıran, işlerin ölçeklenebilmesini destekleyen, insan kaynağı tasarrufu ve maliyet avantajı sağlayan devrim niteliğinde bir teknolojidir. Bu uygulamacıklar dijital sistemler ile etkileşimde bulunan bir insanın eylemlerini taklit ederler, verileri yakalamak ve insanlar gibi uygulamalarda işlem yapmak için kullanıcı ara yüzlerini kullanırlar. Başka bir deyişle bu robotlar doğrudan uygulama kullanıcı ara yüzlerinde çalışabilirler, verileri otomatik olarak girebilirler, birden fazla sistemde eylemleri tetikleyebilirler

PaperWork platformu ile entegre çalışan Robusta RPA çözümü, merkezinde müşteri memnuniyetinin olduğu, organizasyonları kısa sürede yaratmanıza yardımcı oluyor.

Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında başarı için RPA çözümleri hayati öneme sahiptir. İş yoğunluğu, duygu durumu gibi koşullardan etkilenmeyen, görevlerini unutmayan ve kendilerine verilen protokolün dışına çıkmayan robotların sağladığı hız ve doğruluğa insan gücü ile erişmek mümkün değildir. RPA çözümlerinin sağladığı yararlar ancak çalışanların ve diğer sistemlerin yer aldığı iş süreçlerinde RPA robotlarını kullanarak en üst düzeye çıkarılabilir.

Videoyu oynat

BPM

Optimum verimlilik ve üretkenlik sağlamak için bir kuruluşun mevcut iş süreçlerini yeniden şekillendirmeye odaklanan stratejik bir yaklaşımdır. BPM yazılımı, bir kuruluşun projelerinin tamamlanmasını kolaylaştırmak, iyileştirmek ve düzenlemeye yardım etmek için çeşitli araçlar sağlayan temel omurgadır. BPM yazılım bileşenleri iş analizi, iş akışı motoru, iş kuralları, web formları ve raporlama araçlarını içerir. BPM süreç iyileştirme çalışmaları bir kurumun teknolojisini, çalışanlarını ve müşterilerini etkileyerek önemli dönüşüm getirileri sağlar.

PaperWork BPM ve Robusta RPA Ortak Yaklaşımı

BPM ve RPA ‘i birlikte uyarlamak, tek başına birini uyarlamaya göre erişilemeyecek bir otomasyon seviyesi ve verimlilik sağlar. PaperWork Robusta RPA konektörü sayesinde artık Robusta RPA sanal robotları ek geliştirmeye gerek olmadan PaperWork platformu üzerinde çalışıp anlık veri alışverişinde bulunabiliyor. RPA robotları, PaperWork BPM iş akışlarında, belirli görevleri yerine getirmek üzere bütünleşik olarak çalışırlar. Çalışanlar tarafından gerçekleştirilmesi beklenen rutin pek çok işlem Robusta RPA robotları tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

Çalışanlar ve RPA robotlarından oluşan dijital işgücü, aynı süreç üzerinde birbiri ile uyumlu ve bütünleşik olarak çalışarak, daha önce zaman ve maliyeti yüksek olan işlemlerde tasarruf, verimlilik, hız ve kalite sağlar.

Videoyu oynat