Entegrasyon

Her Türlü Uygulama ile Kolay Entegrasyon

Üstün rekabetçilik için PaperWork’ü seçin, süreçlerinizi dijital ortama taşıyarak ana sistemlerinizle kolayca entegre edin!

Dijital Dönüşümde Sorunsuz Entegrasyon Çağı

PaperWork platformu, her türlü uygulama ile kolaylıkla entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Entegrasyon, dijital dönüşümün önemli parçalarından biridir. Birbirleriyle konuşan uygulamalar, şirketlerin kaynaklarını verimli kullanmasını sağlar. Hataları azaltır, müşteri memnuniyetini yükseltir. Bir süreç üzerinde farklı uygulamalar da işlem yapılması gerekiyorsa, kullanıcılar işlerini yapmak için aynı veriyi birden fazla kez giriş yapmak zorunda kalırlar. Ya da veriler Excel dosyalarında taşınıp, e postalar üzerinde süreç takip edilmeye çalışılır. Şirketler son derece verimsiz, ölçülemeyen ve izlenemeyen bir verimsizlik girdabında kaybolurlar. Kolay entegrasyon için yaratılmış, PaperWork çözümü, bir süreç üzerinde tüm uygulamaları birbirine bağlar, kesintisiz süreçler yaratır. Süreç yönetimini ve entegrasyonları üzerine alarak, diğer uygulamaların iş yükünü azaltır, verimliliği artırır.

Entegrasyon Eklentileri

Konnektörler, PaperWork'ün low-code mimarisinin ana parçalarından biridir. Diğer uygulamalarla kolay entegrasyon süreç verimliliğini artırır.

SDK

Software Development Kit (SDK) çözümümüz, kurumsal uygulamalarla entegrasyonu kolaylaştırmak için çok katmanlı geliştirilmiştir.

SAP ECM UI

PaperWork SAP ECM UI, kurumların satın alma, fatura girişi, insan kaynakları, sipariş, kalite gibi bölümlerinde yoğun olarak belge işlemleri yapılan alanlarda etkin bir şekilde çalışır.

Web Service

PaperWork ECM mimarisi geniş entegrasyon yetenekleri sayesinde süreçlerin uygulamalardan bağımsız olarak çalışmasını sağlamaktadır. İş akışımız, tüm uygulamaları birbirine bağlar.

User Plugin

PaperWork kullanıcıları, dış sistemler ile entegre olabilir. UserPlugin adı verilen teknoloji ile kullanıcılar her türlü platform ile senkronize olabilir.

DB Plugin

PaperWork işlemleri esnasında duyduğu dış sistem veri tabanlarına erişim ihtiyacını karşılamak için DBPlugin adı verilen bir teknolojiye sahiptir.

HTML5 Form

PaperWork üzerinde tasarlanan responsive HTML5 elektronik formlar, doğrudan uygulamaların arayüzlerine görsel olarak entegre edilebilir.

Method (.Net DLL)

Method, PaperWork mimarisinden çalıştırılabilen, Microsoft .Net kod kütüphaneleridir.

Software Development Kit (SDK)

Kullanıcıların PaperWork arayüzlerini açmadan, kendi uygulamalarının içinden iş akışlarını ve dokümanlarını yönetmesini sağlayan bu esneklik, PaperWork’ün kullanım kolaylığını en üst seviyeye taşır. 

PaperWork, kurumsal uygulamalarla entegrasyonu kolaylaştırmak için çok katmanlı bir çözüm sunar. SDK’lar sayesinde, Java ve .NET uygulamaları PaperWork’ün iş akışı ve doküman yönetimi özelliklerini kullanabilir. Kurumsal uygulamalarla arayüz entegrasyonu yapılarak, kullanıcılar PaperWork’ün arayüzlerini açmadan, kendi uygulamaları içerisinden iş akışlarını ve dokümanlarını yönetebilir.

PaperWork, kurumsal uygulamalarla entegrasyon ve kullanıcı ara yüzü geliştirme için iki adet geliştirme katmanı sunar. .NET kütüphanesi, PaperWork kullanıcı ara yüzlerinin geliştirilmesi için kullanılır. Web Servis kütüphanesi ise SAP ECM UI modülü, Outlook uygulaması ve PaperWork Native Mobil uygulama gibi dış sistemlerle entegrasyon için kullanılır. Geliştirme kütüphanelerinin kullanım kılavuzu ve uygulamalı eğitimleri mevcuttur.

Kurumsal uygulamalarla ara yüz entegrasyonu

Doküman yönetimi kütüphanesi

Web Service SDK

Görsel doküman görüntüleyici kütüphanesi

HTML5 form yapısı

İş akışı kütüphanesi

.Net SDK

Kurumsal uygulamalardan dokümanlara doğrudan erişim

SDK kullanım kılavuzu, kullanım örnekleri

Web Service

PaperWork ECM mimarisi geniş entegrasyon yetenekleri sayesinde süreçlerin uygulamalardan bağımsız olarak çalışmasını sağlamaktadır. İş akışımız, tüm uygulamaları birbirine bağlar. PaperWork, diğer uygulamalarla entegre çalışmak üzere tasarlanmıştır. PaperWork, gelişmiş bir Web Servis çağırma kütüphanesine sahiptir. İş akışlarında hiç kod yazmadan, sadece ara yüz tanımları ile web servis metodları çağrılabilir. Elektronik formlarda ise tek satır C# kodu yazılarak web servisi çağırmak mümkündür.

User Plugin Kullanıcı Senkronizasyonu

PaperWork kullanıcıları, dış sistemler ile entegre olabilir. UserPlugin adı verilen teknoloji ile kullanıcılar her türlü platform ile, bir veri tabanı tablosu dahil senkronize olabilir. Aynı anda birden fazla kullanıcı kaynağı, sistem üzerinde kullanılabilir. Active Directory üzerinden kullanıcıları ve grupları belirlenen zaman aralıklarında otomatik olarak senkronize eder.

DB Plugin Senkronizasyonu

PaperWork, işlemleri esnasında dış sistem veri tabanlarına erişim ihtiyacı duyabilir. Bunu sağlamak için DBPlugin adı verilen bir teknolojiye sahiptir. Dış veri tabanı bağlantısı bir kütüphane olarak geliştirilir. Mimaride tüm elektronik formlardan, iş akışı nesnelerinden bu katman kullanılarak veri tabanları üzerinde direk işlem yapılabilir ( SQL, ORACLE, DB2, HANA ve diğerleri).

HTML5 Form Entegrasyonu

PaperWork çok gelişmiş Elektronik Form altyapısına sahiptir. PW üzerinde de tasarlanan responsive HTML5 elektronik formlar, doğrudan uygulamaların ara yüzlerine  görsel olarak entegre edilebilir. İş akışında kullanılan formlar hem HTML uygulamalarına hem de native uygulamalara entegre edilebilmektedir. Formlarda bulunan tüm fonksiyonlar sorunsuz çalışır. Zorunlu alan kontrolü gibi fonksiyonlar kendisini çağıran uygulama ile haberleşebilmektedir.

Method Tanımları

Method, PaperWork mimarisinden çalıştırılabilen, Microsoft .Net kod kütüphaneleridir. Sistem içinde oluşturulan bir metot kütüphanesi, PaperWork sistemine kaydedildikten sonra, bir elektronik form içerisinden ya da iş akışından anlık olarak çalıştırılabilir. Ayrıca job server mimarisi de yapılan tanımlara göre metotları zaman bazlı çalıştırabilir.