Süreçlerin görünürlüğünü arttırın, iyileştirilmesi ve dikkat edilmesi gereken alanları hemen tespit edin

PaperWork Analytics (Business Intelligence- BI) iş zekası modülümüz, süreç verilerinden, güvenilir ve hızlı analizler yapmak üzere tasarlanmıştır. Analiz edilen süreç verileri , akıllı görselleştirmeler yardımıyla, iş birimlerinin ve yöneticilerin, durumu tam olarak anlamalarını ve  doğru kararlar almalarını sağlar. Platform tarafından toplanan veriler, süreçlerin verimliliğini arttırmak için alınması gereken aksiyonların neler olduğunu gösterir. Anlık olarak kişiler üzerindeki iş yükünün, atanan görevlerin durumunun, hedef süre aşımlarının takip edilmesi, formlar tarafından toplanan verilerin analiz edilmesi ve kişilerin performanslarının izlenebilmesi , kaynakların çok daha verimli kullanılmasını sağlar. Süreçlerini ölçen firmalar, her zaman rekabette rakiplerinin önünde olurlar. 

Ölçmezseniz yönetemezsiniz > > >

Süreçlerde şeffaflık

Dashboardlar, süreçlerin durumu ve formlar tarafından toplananan verilerin analiz edilmesi sayesinde, kuruma geniş bir bakış açısı sağlar. İşlem adımlarının izlenmesi ve ölçülmesi, iş akışlarının verimliliği konusunda kesin bilgilere ulaşmanızı sağlar. Sorunlu noktaları tespit etmek kolaylaşır. Performansın ölçülmesi, kurumda hesap verilebilirliği arttırır. Kuşbakışı görünümün sağladığı doğru ve zamanında alınan kararlar ile süreç iyileştirme aksiyonları hemen hayata geçer

Sürekle bırak ile rapor ve dashboard tasarlayın

Web tabanlı BI grafiksel tasarım aracı,  sürükle bırak ile dashboard ve rapor oluşturmanızı sağlar. Elektronik formlardan ve iş akışlarından, elde edilen verilerle,  süreç performansı gösteren dinamik gösterge panoları ve  raporlar kolaylıkla hazırlanır. Verilerin kolay yorumlanmasını sağlayan dinamik akıllı gösterimler, ihtiyaca göre tasarlanır, paylaşılır. Sürecin paydaşları, süreç  verileri kolayca izler ve analiz eder. 

 • Web tabanlı grafiksel dashboard tasarım aracı
 • Web tabanlı grafiksel rapor tasarım aracı
 • Dashboardların paylaşılarak, televizyon, projeksiyon, monitor gibi ortamlardan, uygulamadan bağımsız olarak görüntülenmesi
 • Form ve akış verilerden dashboard, rapor oluşturma
 • Grafik desteği
 • Matematik işlemleri ve formül desteği
 • Gösterge panolarının (dashboard) ve raporların, belirlenen zamanlarda e posta ile otomatik paylaşımı
 • Hazır şablonlar

 

 

İş yükünü istediğiniz gibi dağıtın

Kişiler üzerindeki iş yükünün anlık olarak izlenmesi, bir işletme için hayati önem taşır. Yöneticiler kendilerine bağlı çalışanlar üzerindeki iş yükünü grafik ortamda süreçler bazında takip edebilir. Gerekli gördüğü durumlarda, ekibindeki kişilerin üzerinde bulunan görevleri daha az yoğun olan bir başka çalışanına atayabilir

Performans kriteri (KPI) ile süreç verimliliğini ölçün

Daha verimli çalışmak için, devamlı olarak süreçleri iyileştirin. Dashboardları paylaşın, farkındalığı arttırın

 • Kimin az çalıştığını, kimin yardıma ihtiyacı olduğu metrik olarak tespit etmek
 • Hedef süreyi aşan sorunlu süreçleri hemen tespit etmek
 • Kişiye veya gruba işler için hedef süre vermek
 • Birden fazla adıma ortak hedef süre vermek
 • Akış için istediğiniz kadar KPI tanımlamak
 • KPI raporu ile süre aşım ve gerçekleşme
 • sürelerinin takibi

 

 

Hazır sistem raporları

Hazır raporlar, platform üzerinde toplanan verilerin, kriterlere göre filtrelenerek kolayca izlenmesini sağlar

 • Çalışanların üzerindeki iş yükü dashboardu
 • Hedef süre aşım, KPI dashboardu
 • İş akış yönetim
 • Akış istatistikleri
 • Vekalet
 • Mobil cihaz kullanım
 • Gelen e faturalar
 • Uyarı e posta gönderim
 • Entegrasyon
 • Mobil Mesaj
 • Sistem kullanım
 • Silinmiş belge
 • Görüntülenmiş belge
 • Kullanıcı yetki
 • Arşiv
 • Çalışmış işler
 • Servis yönetim
 • Mobil cihaz yönetim