Müşteri Talep Yönetimi  

Müşteri taleplerinin e posta ve excel ile yönetilmesi durumunda, birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Kimin ne kadar iş yaptığı, ne kadar sürede cevap verildiği gibi verilere ulaşılamaz. Aynı işi birden fazla kişi üzerine alabilir. Kimin müşteriye cevap verdiği takip edilemez. İşin uzmanına atanmasında sorunlar yaşanır. KPI,SLA takibi yapılamaz. Performans ölçülemez. Müşteriden farklı zamanlarda gelen benzer talepler için aynı standart da cevap verilmesi sağlanamaz

İzlenen, ölçülen süreçler verimliliği arttırır

PaperWork , müşteriler ile olan tüm süreçleri izler, her işlem adımını ölçer. Çağrı merkezinden, e postalardan ve web sitesinden gelen talepler, tek bir merkezden yönetilir. Gelen talepler, kurallara göre hemen işleme sokulur, sürecin her adımı anlık olarak izlenir ve ölçülür .Müşterinin tam olarak ne beklediği tespit edilir. Sorunlu noktalar kolayca tespit edilir, iyileştirilir. Şeffaf , adil bir sistem kurulur. Kaynaklar etkin kullanılır. Müşteri memnuniyeti yükselir. Müşteri talebi ile ilgili tüm yazışmalar, dokümanlar, verilen cevaplar sistem üzerinde arşivlenir. Kurumsal hafıza oluşur