Özlük Dosyaları

Yüzlerce, binlerce çalışanın olduğu kurumlarda, özlük dosyalarının hazırlanması, güncel tutulması ve yönetilmesi kaos ortamı yaratmaktadır. Dijital ortamda, ağ üzerindeki klasörlerde bulunan dokümanların yönetimi verimsizlik sorunlarına neden olmaktadır

İK Süreçleri > > >

Özlük dosyalarının yönetilmesinde yaşanan sorunlar

 • Belge yetkilerinin tanımlanamaması
 • Hatalı dosyalama
 • Çalışanlar ile belgelerin paylaşım zorlukları
 • Zamanında eksik belgelerin tamamlanamaması
 • Performans sorunları
 • İK ve ERP uygulamaları entegrasyon yapılamaması
 • Eksik belgelerin takip edilememesi
 • Eksik belgelerden dolayı maruz kalınan hukuki ve idari para cezaları

 

Dijital Özlük Dosyası

Özlük dosyaları, dijital ortamda PaperWork üzerinde yönetilir. Tüm çalışanlar yetkileri dahilinde özlük dosyalarına erişir. Çalışan gruplarına göre farklı özlük belge setleri oluşturulabilir. İnsan kaynakları uzmanları, mühendisler, bakım teknisyenleri, satış ve bunun gibi farklı çalışan grupları için, farklı özlük belge setleri yaratılabilir. Özlük dosyalarının yönetimini kolaylaştırmak için, belgeye zorunluluk, yetki, geçerlilik süresi ve süre bitiminden önce hatırlatma gibi tanımlamalar yapılır. Belgeleri arayıp, bulmak, paylaşmak ve eksik belge kontrolü yapmak çok kolaylaşır. PaperWork, özlük dosyaları yönetimini üzerine alarak, insan kaynakları uzmanlarının, zamanlarının büyük bir bölümünü çalışan memnuniyeti için harcamalarını sağlar

Zamanınızı kağıtlara harcamayın !

 • Eksik belge raporu
 • Sınırsız sayıda belge tipi tanımlama
 • Farklı çalışan grupları için, farklı özlük dosyaları yaratma
 • Çalışanın, özlük dosyasındaki hangi belgeleri görebileceğini ve değiştirebileceğini yetkilendirme
 • Zorunlu belge ve  süreli belge tanımlama
 • Belgenin süresi sona ermeden önce hatırlatma tanımlama
 • Sadece okunur belge (Değiştirilemez) belge tanımlama
 • Onay gereken belgeleri tanımlama
 • Kullanıcı senkranizasyonu
 • Güçlü arama motoru ile belgelere kolay ulaşım