SEDA: Smart Enhanced Document Archiving, muhaberat merkezleri gibi, çok sayıda belge ile işlem yapan departmanların, dokümanları hızla arşivlemeleri için geliştirilmiş modüldür

Özellikleri

Yığın halinde taranmış dokümanların, kolay bir şekilde parçalanmasını, birleştirilmesini ve indekslenmesini sağlar

  • Seçilen sayfalardan itibaren ayrımlama
  • Seçilen sayfaların her birini doküman haline getirilmesi
  • Seçilen sayfaları birleştirilip tek doküman haline getirilmesi
  • Boş sayfalara göre ayrımlama
  • Sabit sayfa sayısına göre ayrımlama
  • Tanımlanan belge profiline göre oluşan listeden belge isimlendirme
  • Seçilen belge tipine göre,belgenin içine konulacağı klasörün otomatik yaratılması
  • Hazırlanan belgelerin ilgili form üzerinde indeks verilerinin girilerek ana arşive aktarılması
  • İndeksleme sırasında web servisi ile verilerin diğer sistemlerden çekilmesi
  • Belge üzerinde belirteçler kullanılması