DB Plugin

PaperWork, işlemleri esnasında dış sistem veri tabanlarına erişim ihtiyacı duyabilir. Bunu sağlamak için DBPlugin adı verilen bir teknolojiye sahiptir. Dış veri tabanı bağlantısı bir kütüphane olarak geliştirilir. Mimaride tüm elektronik formlardan, iş akışı nesnelerinden bu katman kullanılarak veri tabanları üzerinde direk işlem yapılabilir. ( SQL, ORACLE, DB2, HANA, diğer..)