User Plugin, kullanıcı senkronizasyonu

PaperWork kullanıcıları, dış sistemler ile entegre olabilir. UserPlugin adı verilen teknoloji ile kullanıcılar her türlü platform ile, bir veri tabanı tablosu dahil senkronize edilebilir ve doğrulanabilir. Aynı anda birden fazla kullanıcı kaynağı, sistem üzerinde kullanılabilir. Active Directory üzerinden kullanıcıları ve grupları belirlenen zaman aralıklarında otomatik olarak senkronize eder.