ISDD ™ (Intelligent Sensitive Data Discovery)  Kişisel Veri Kimliksizleştirme Aracı

PaperWork, kişisel veri içeren dokümanların belirlenmesi, maskelenmesi, yetki matrisleri ve doküman şifreleme gibi yöntemler ile güvenliğinin sağlanması, saklama ve imha politikalarına dahil edilerek kullanım amacı sona erdiğinde kanun hükümleri ve yönetmeliklere uygun şekilde erişimin kısıtlanması ya da silinmesi için gereken teknoloji ve yöntemleri sağlamaktadır. İşlemler sırasında ihtiyaç duyulan süreçler sistem üzerinde tasarlanır. Dokümanların imha ve anonimleştirme işlemleri de belirlenen kurallar çerçevesinde otomatik olarak sistem tarafından gerçekleştirilir. Formlar ve belge indeks verileri (meta data) içinde bulunan kişisel veriler maskelenir . ISDD , PaperWorkAI yapısını kullanarak, kişisel veri içeren belgeleri de yetkiye bağlı olarak maskeler. Kişisel verilerin korunmasına yönelik, web sitesinden veya e posta ile gelen taleplerde, KVKK talep süreci üzerinden yönetilir, raporlanır. Zamanında geri dönüş sağlanır. İstenmeyen durumların oluşması engellenir

Yapay zeka ile belge maskeleme

Yandaki video da gösterildiği gibi, PaperWorkAI yapay zeka motoru, iş akışı ve doküman yönetimi modüllerimiz ile entegre olarak çalışmaktadır. Sisteme yüklenen belgeler PaperWorkAI tarafından otomatik olarak analiz edilir. PaperWorkAI üzerinde çalışan derin öğrenme ve bilgisayarlı görü tabanlı, ISDD ™ (Intelligent Sensitive Data Discovery) Kişisel Veri Kimliksizleştirme Aracı ile dokümanlarda yer alan kişisel veriler, dokümanı görecek kullanıcıların yetkileri çerçevesinde, maskeleme, şifreleme, sahteleştirme ve genelleştirme gibi teknikler ile kimliksizleştirir veya anonimleştirir

PaperWorkAI > > >

Veri Maskeleme

KVKK kanunu kapsamında, PaperWork elektronik formları üzerinde bulunan kişisel verileri, yetkiye bağlı olarak maskeleyerek gösterir. Kişisel verileri görme yetkisi olmayan kişilerin sistem üzerinde yaptıkları aramalarda ve aldıkları raporlarda da kişisel verileri içeren alanlar maskelenmiş olarak görünür. Maskeleme parametrik yapıya sahiptir. Yandaki şekilde görüldüğü gibi , örneğin fatura no alan verisinin“DA12345678972” olduğunu düşünelim._ _*_ _  gibi bir maske kullanıldığı durumda elektronik form verisi “DA*72” olarak gösterilir. Bu özellik ile verinin tamamı yada bir kısmı maskelenebilir

Tedarikçilerinden ve iş ortaklarınızdan, KVKK onaylarını almanın en kolay yolu

PaperWork'ün esnek yapısı, kurumların, tedarikçiler ve  iş ortakları ile yaptıkları iletişimi tek sistem üzerinden yönetmenizi sağlıyor. Belge toplama, paylaşma ve onay alma gibi işlemler, basitleşiyor , izlenebilir ve takip edilebilir hale geliyor

KVKK Hakkında

Günümüzde bireylere ilişkin çeşitli veriler gelişen teknolojinin de etkisiyle her gün farklı platformlarda kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu verilerin işlenmesi kişiler ile ilişkide bulundukları işletmeler bakımından bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlasa da verilerin istismar edilme riskini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, kişisel verileri koruyabilmek adına hukuki bir altyapının oluşturulması da zorunluluk haline gelmektedir.
Kişisel verilerin korunmasının özünde kişiliğin korunması yer almaktadır. Kişisel verilerin korunması hakkı, özel hayatın gizliliği hakkının özel bir biçimi olarak kişinin onur ve şahsiyetinin korunması ile kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi için bireyin temel hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı amaçlamaktadır.

2010 yılında yapılan değişiklik sonucunda Anayasanın 20’nci maddesine eklenen fıkra ile kişisel verilerin korunması Anayasal güvence altına alınmış ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kişisel verilerin işlenmesi disiplin altına alınarak sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin denetim mekanizmaları oluşturularak, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin engellenmesi hedeflenmektedir.