Robotic Process Automation (RPA) devrimi 

Ofis çalışanlarının; rutin, tekrar eden ve öngörülebilir görevlerini, çalışan davranışını taklit edebilen otomasyon teknolojileri yardımıyla hızlandıran, iş süreçlerin kalitesini ve tutarlılığını artıran, işlerin ölçeklenebilmesini destekleyen, insan kaynağı tasarrufu ve maliyet avantajı sağlayan devrim niteliğinde bir teknolojidir. Bu uygulamacıklar dijital sistemler ile etkileşimde bulunan bir insanın eylemlerini taklit ederler, verileri yakalamak ve insanlar gibi uygulamalarda işlem yapmak için kullanıcı ara yüzlerini kullanırlar. Başka bir deyişle bu robotlar doğrudan uygulama kullanıcı ara yüzlerinde çalışabilirler, verileri otomatik olarak girebilirler, birden fazla sistemde eylemleri tetikleyebilirler

PaperWork platformu ile entegre çalışan Robusta RPA çözümü, merkezinde müşteri memnuniyetinin olduğu, organizasyonları kısa sürede yaratmanıza yardımcı oluyor.

Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında başarı için RPA çözümleri hayati öneme sahiptir. İş yoğunluğu, duygu durumu gibi koşullardan etkilenmeyen, görevlerini unutmayan ve kendilerine verilen protokolün dışına çıkmayan robotların sağladığı hız ve doğruluğa insan gücü ile erişmek mümkün değildir. RPA çözümlerinin sağladığı yararlar ancak çalışanların ve diğer sistemlerin yer aldığı iş süreçlerinde RPA robotlarını kullanarak en üst düzeye çıkarılabilir.

İzleyin > > >

BPM 

Optimum verimlilik ve üretkenlik sağlamak için bir kuruluşun mevcut iş süreçlerini yeniden şekillendirmeye odaklanan stratejik bir yaklaşımdır. BPM yazılımı, bir kuruluşun projelerinin tamamlanmasını kolaylaştırmak, iyileştirmek ve düzenlemeye yardım etmek için çeşitli araçlar sağlayan temel omurgadır. BPM yazılım bileşenleri iş analizi, iş akışı motoru, iş kuralları, web formları ve raporlama araçlarını içerir. BPM süreç iyileştirme çalışmaları bir kurumun teknolojisini, çalışanlarını ve müşterilerini etkileyerek önemli dönüşüm getirileri sağlar.

Bilgi > > >

PaperWork BPM ve Robusta RPA ortak yaklaşımı

BPM ve RPA ‘i birlikte uyarlamak, tek başına birini uyarlamaya göre erişilemeyecek bir otomasyon seviyesi ve verimlilik sağlar. PaperWork Robusta RPA konektörü sayesinde artık Robusta RPA sanal robotları ek geliştirmeye gerek olmadan PaperWork platformu üzerinde çalışıp anlık veri alışverişinde bulunabiliyor. RPA robotları, PaperWork BPM iş akışlarında, belirli görevleri yerine getirmek üzere bütünleşik olarak çalışırlar. Çalışanlar tarafından gerçekleştirilmesi beklenen rutin pek çok işlem Robusta RPA robotları tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

Çalışanlar ve RPA robotlarından oluşan dijital işgücü, aynı süreç üzerinde birbiri ile uyumlu ve bütünleşik olarak çalışarak, daha önce zaman ve maliyeti yüksek olan işlemlerde tasarruf, verimlilik, hız ve kalite sağlar

BPM & RPA faydaları > > >