Doğru ERP Eko Sistemi için PaperWork

Tele.com – Tolga EŞİZ Genel Müdür
Tele.com Dergisi Ekim 2017 Sayı:141 – Tıklayınız

“ERP çözüm sağlayıcılarının stratejileri çok önemlidir. Konusunda uzman uygulamalarla entegre çalışan bir ERP sistemi, yenilmezdir ve vazgeçilmez olduğu kadar müşteri ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan bir sistemdir.”

Günümüzün popüler konusu haline gelen “Endüstri 4.0” er ya da geç Türkiye’deki dijital dönüşümü hızlandıracaktır. Türkiye, bu dönüşümü geç de olsa takip etmeye çalışmaktadır. Endüstri 4.0, en basit tanımıyla, tüm operasyo­nun teknoloji ve teknolojik cihazların yardımıyla en verimli hale dönüştü­rülmesidir. Daha az insan kaynağı ile daha çok iş yapmak olarak da tanım­lanabilir. ERP sistemleri de bu dönü­şümün bir parçasıdır.

Teknolojiyi ve olanaklarını doğru şe­kilde kullanmadan verimlilik artışın­dan söz edemeyiz. Buradaki önemli nokta, her ihtiyacı doğru platformda çözmektir.

Kurumlar günümüzün modern dün­yasında, işleri yaparken yoğun bilgi bombardımanı altında kalmaktadır. ERP sistemlerinden beklenen, bu bilgi akışını kontrol etmesi ve an­lamlandırmasıdır. Bu beklenti hem doğru hem de yanlıştır. Modern ERP Sistemleri her türlü uygulama ile en­tegre olacak şekilde geliştirilmiştir. Entegrasyon kolaylığı bir ERP sis­teminin olmazsa olmazıdır. Her işi ERP’nin karşılamasını beklemek en büyük hatalardan biridir. Dilimizde bu konuyu çok iyi anlatan bir deyim vardır: “Taş yerinde ağırdır”…

ERP, maliyet, stok kontrol gibi meka­nizmaları yerine getirmelidir. Diğer ihtiyaç alanlarında farklı uygulama­larla entegre olarak çalışmalıdır. Böy­lece ortaya son derece verimli, müş­teri ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan bir eko sistem çıkar. Burada ERP çözüm sağlayıcılarının stratejileri çok önemlidir. Türkiye’deki birçok ERP çözüm sağlayıcı, müşterinin ihtiyacı olduğu alanda “Ben geliştirmeliyim” fikrini takip etmektedir. Bu tutum, eko sistemin oluşmasını engellemekte, aynı zamanda ERP çözümlerimizin global ölçekteki rekabet şansını za­yıflatmaktadır. Konusunda uzman uy­gulamalarla entegre çalışan bir ERP sistemi, yenilmezdir ve vazgeçilmez­dir. Müşteri ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan bir sistemdir.

Süreç verimliliği işletmelerin strate­jik hedeflerinin başında gelmelidir. Bunu sadece ERP sisteminden bek­lemek, hem hayal görmekle eşde­ğerdir hem de zaman ve kaynakların yanlış kullanılması demektir. Süreç verimliliği sağlayacak çözümlerle ERP sistemlerinin entegre çalışması Endüstri 4.0 dönüşümünün olmaz­sa olmazlarındandır. Türkiye’deki yerel ERP çözüm sağlayıcıları, bu dönüşümleri hızlandırmak ve müş­teri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için süreç uygulamaları ile entegre olmalıdır. Gelişmiş iş akışı çözümleri, farklı sistemlerden gelen verileri de sürece dahil ettiği için departmanlar her zaman “Akıllandı­rılmış doğru bilgi” ile çalışırlar. Bu­nun verimlilik artışı üzerindeki etkisi inanılmazdır. İş akışı sistemi olma­dan ERP yatırımı planlamak, süreç verimliliği konusunda birçok sorunu da beraberinde getirecektir. Süreç­ler yıl içerisinde sürekli güncellenir, güncellenmelidir de. Amaç en verim­li çalışma şeklini bulmak ise şirketin tümü süreçleri verimli hale getirmek için çalışmalıdır.

Elinizde süreçleri kolaylıkla değiştirebileceğiniz bir araç yok ise çalışan düzen aynen devam eder. Kimse verimsiz de olsa çalışmakta olan düzene müdahale etmez. Sonuç, kaynakların verimsiz kullanılmasından dolayı düşük müş­teri memnuniyeti, düşen kârlar ve ar­tan personel sorunlarıdır.

En doğru iş akışı sistemi: PaperWork

Dijital dönüşümün bir parçası da sü­reç ve içeriklerin dijital dönüşümü­dür. Aylarca süren süreç haritaları toplantılarının sonunda genel olarak, kararlar alınır, süreçler çıkarılır ve uy­gulamaya geçilmesi istenir. Tek ba­şına ERP’yi, e postaları ve telefonları kullanarak, süreçlerinizin belirlediği­niz şekilde çalışıp çalışmadığını takip edemezsiniz, ölçemezsiniz. Süreç ha­ritalarınızın mutlaka dijital izdüşümü olmalıdır. Bir iş akışı sistemine sahip değilseniz, süreçler hakkında tam bilgi sahibi olamazsınız. Kurumsal uygulamalarınızla entegre çalışan iş akışları, şirket içinde takım çalışma­sını geliştirir.

PaperWork İş Akışı, farklı uygulama­ları ve çalışanları süreçler ile birbirine bağlar. İşleri, en verimli şekilde yürü­mesi için yönlendirir. Bu yaklaşım ile süreç içerisinde ihtiyacınız olan tüm bilgiler, diğer veri kaynaklarından derlenerek sistem üzerinde toplanır. Böylece doğru bilgi, doğru zamanda elinizde olur. İşiniz hakkında doğ­ru kararlar alır, operasyonunuzu en verimli hale getirirsiniz. PaperWork dijital ortamda, çalışanlarınızdan en yüksek performansı elde etmenizi sağlar. Farklı platformların ve uygula­maların olduğu karmaşık süreçlerde mucizeler yaratır. Sürecin kesintisiz devam etmesini sağlar, veriyi oluş­tuğu yerden alırken anlamlandırır ve ilgili sürece yönlendirir. Operas­yon birimlerinin, her zaman doğru ve güncel içerik ile işlem yapmasını sağlar. Kullanıcılar, diğer kurumsal uygulamalardan ya da mobil cihaz­lardan PaperWork üzerindeki iş akış­larını başlatabilirler. PaperWork arka planda, kurumsal uygulamalarla en­tegre çalışan iş akışı motorudur. Çalı­şanların cihaz ve uygulamalardan ba­ğımsız olarak aynı içeriğe ulaşmasını sağlar. Kullanıcılarınızı sınırlamayın. Her ortamdaki uygulamalarımız ile akışlarınızı yönetebilirsiniz. Çalışan­larınızın kendini en rahat hissettiği ortamdan işlerini yürütmesi, sistemin başarısını arttırmaktadır. Mobil uygu­lamamız, web uygulamamız, Outlook uygulamamız gibi süreçler ve içerik, kişilerin cep telefonunda veya bilgi­sayarındadır.

PaperWork İş Akışı, süreçlerinizi kesintisiz ilerletmeniz için tasarlan­mıştır. Akışın birden fazla kola yön­lenmesi, belirlenen kurala göre bir sonraki adıma geçmesi, akış sizden geçtikten sonra da durumunun taki­bi, her akışa özel kod kütüphanesi ile script’lerin merkezi yapıdan kullanıl­ması, her akışın tasarım ve yönetim yetkilerinin ayrı ayrı tanımlanması, akışlarda formlar içerisinde geçen verilerden arama yaparak, istenilen akışı bulma, akışı yetkili kullanıcının istenilen adıma geri veya ileri alması gibi bir çok özellik, PaperWork’te sü­reçlerinizin hızlı ilerlemesi için dizayn edilmiştir.

Ne Düşünüyorsunuz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Bize Yazın

PaperWork'ü görmeden karar vermeyin!

Bizimle iletişime geçin, size özel bir demo gerçekleştirelim.

İhtiyaçlarınızı dinliyor ve sizin için özel bir demo hazırlıyoruz.

Kazançlarınız:
Sırada ne var?
1

Sizin için uygun bir zaman aralığı belirliyoruz.

2

Bir tanışma toplantısı düzenliyoruz.

3

Size özel bir demo gerçekleştiriyoruz.

Ücretsiz Demo Talep Edin