Pazartesi - Cuma 09:00-18:000216 384 0751
4
September 2021

Değişim kaçınılmazdır, hızlıdır ve amansızdır. Bunun sana olmasına izin verme, değişim sen ol!

 

Yeni bir ürün hattı veya hizmet ortaya koymak için iki şirketi birleştirmeye çalışmaktan tutun, organizasyonlar ve içlerindeki değişimle karşı karşıya kalan insanlar kendilerini mücadele ederken bulurlar ve nedenini bilmezler. Dönüşümü yönetmek için her pratik çözümü, kantitatif (nicel) yöntemi ve teknik yaklaşımı uygularlar ve neden beklendiği gibi çalışmadığını anlayamazlar.

Çevremizde, teknolojinin iş yapma şeklini nasıl değiştirdiğini görüyoruz. Genç yenilikçi şirketler (Start-ups) köklü endüstrileri altüst ediyorlar. İnternet, sosyal ağ platformları ve mobil uygulamalar, iletişimin tüm doğasını değiştirdi. Değişim hızlanıyor – ne kadar değişiklik olduğunu ve yeni değişikliklerin ne kadar çabuk geldiğini görmek için sadece son 20 yıla bakmamız yeterli. Faks makineleri geldi ve nerdeyse tamamen gitti; videolar neredeyse kayboldu. İletişim kurmamız ve bilgi paylaşmamız gereken cihazlar ve araçlar 30 yıl önce bizi hayrete düşürürdü. Başarılı organizasyonların hızla adapte olabilmesi gerekir.

Bu yeni dünyanın gerçeklerine uyum sağlayan liderler ciddi bir sorunla karşı karşıyalar: Hızla değişen bir ortamda, organizasyonlarını başlangıç aşamasındaki bir fikirden tam ölçekli uygulamaya geçirebilmelidirler, ve bunu çalışanların işleri yapmanın yeni şekline uyum sağlaması için çok az veya hiç zaman olmadan yapmalıdırlar. Dahası, yaygın bir ekonomik belirsizlik algısıyla mücadele etmek zorundadırlar. Çalışanlar finansal gelecekleri konusunda endişeli ve hareketli (ateşli) ekonomik ortamın ne kadar süreceğini, bundan sonra ne olacağını ve “başarıp başaramayacaklarını” merak etmektedirler.

Bu arada, işgücünün kendisi de değişmeye devam etmektedir. İş gücünde, farklı kültürel geçmişe sahip insanların, liderlik rollerinde daha fazla kadının, birden çok kuşaktan çalışma arkadaşlarının ve genellikle uzak yerlerde çalışanların mevut olduğu daha fazla çeşitlilik ve kapsayıcılık vardır. İnsanların daha fazla esneklikle hem bağımsız hem de işbirliği içinde çalışmasına izin verilmelidir. Çalışanlar hem kalplerini hem de akıllarını işe getirmek zorundadır. Ancak, birçok insan ev kredisi ödemeleri yapma, borçları ödeme, çocuk bakımı sağlama ve sağlık masraflarını karşılama yetenekleri konusunda korku ve endişe içindeyken liderler bunu nasıl teşvik edebilir?

Değişim hızlanıyor ve liderler ve yöneticiler üzerinde bunu hızlı ve ilk seferde doğru yapmaları için giderek daha fazla baskı var. Eşi görülmemiş değişim zamanlarında insanları ve kuruluşları yönetmek, bir liderin karşılaştığı en zor görevlerden biridir. Bir lider, birçok bilinmeyen ve çok fazla belirsizlik olduğunda, hızlı sonuçlar elde etmek için kısa yollar bulmanın veya yeni taktiklere odaklanmanın cazibesine kapılabilir. Bu tür eylemler uzun vadede felaketlere neden olabilir. Karşılaştığımız değişiklikler daha önce deneyimlediklerimizden farklı olsa da, insanların değişimden geçtikleri bu geçiş sürecinin yapısı iyi bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu yeni dünya hakkında henüz anlayamadığımız pek çok şey olabilir, ancak değişimin insanlara ne yaptığını ve bunu aşmalarına nasıl yardımcı olacağımızı biliyoruz.

Değişimi yönetme becerileri, yıllar boyunca kazandığınız doğuştan gelen bilgelikle bağlantılıdır. Bunu anlamak size güvenle liderlik etme, net bir şekilde iletişim kurma ve çalışanlarınıza bir yol haritasını izledikleri konusunda güvence verme fırsatı verecektir. Dijital dönüşümün kolay olduğunu değil, sadece sizin bunu başarabileceğinizi söylüyoruz. Dönüşüm yolculuğunuz boyunca bir yol haritası çizmeye nereden ve nasıl başlayacağınızı bilmek istiyorsanız, dijital dönüşüme öncülük etmekten sorumlu olanların bunu başarılı bir şekilde yapma şansına sahip olmalarına yardımcı olmak için buradayız.

Birçok dijital dönüşüm girişiminin başarısız olmasının nedeninin, değişimi yanlış yönetmek olduğuna inanıyoruz. Tüm değişimler, doğru teknoloji ile birlikte aynı fikirde olan ve katılım sağlayan insanlar gerektirir. Dünyadaki hiçbir detaylı değişim planı, yetersiz teknoloji, dirençli, isteksiz veya büsbütün muhalif insanların üstesinden gelemez.

Akıllı Dijital Dönüşüm
Zaman kaybetmeden PaperWork ile tanışın!

Süreçlerin dijital ortama aktarılmasının ana hedefi organizasyonel çeviklik, tepki süresini kısaltmak,müşteri beklentilerini en üst seviye de karşılamak