Rekabetçi olmak istiyorsanız, süreçlerinizi dijital ortama taşıyın, ana sistemlerinizle entegre edin

PaperWork platformu, her türlü uygulama ile kolaylıkla entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Entegrasyon, dijital dönüşümün önemli parçalarından biridir.Birbirleriyle konuşan uygulamalar, şirketlerin kaynaklarını verimli kullanmasını sağlar. Hataları azaltır, müşteri memnuniyetini yükseltir. Bir süreç üzerinde farklı uygulamalar da işlem yapılması gerekiyorsa, kullanıcılar işlerini yapmak için aynı veriyi birden fazla kez giriş yapmak zorunda kalırlar. Ya da veriler Excel dosyalarında taşınıp, e postalar üzerinde süreç takip edilmeye çalışılır. Şirketler son derece verimsiz, ölçülemeyen ve izlenemeyen bir verimsizlik girdabında kaybolurlar. Kolay entegrasyon için yaratılmış, PaperWork çözümü, bir süreç üzerinde tüm uygulamaları birbirine bağlar, kesintisiz süreçler yaratır. Süreç yönetimini ve entegrasyonları üzerine alarak, diğer uygulamaların iş yükünü azaltır, verimliliği arttırır 

İzleyin > > >

 

ENTEGRASYON YÖNTEMLERİ