Kalite Yönetimi

Kalite yaşam tarzıdır, müşteri memnuniyetir, verimliliktir. Kurumun tüm çalışanlarının oluşturduğu ortak akıl ile sürdürülebilir,  müşteri memnuniyetini sağlayan işlemler bütünüdür. Kalite kurumun satıştan, üretime ve satış sonrası hizmetlerine kadar tüm bölümleri ile doğrudan ilişkilir. Üretim ve hizmet kalitemizi yükseltmek için, kalite dokümanları ve süreçlerini yönetmek hayati önem taşımaktadır. 

İşletmelerde, kağıt ortamında bulunan binlerce kalite dokümanın versiyonlarını takip etmek, onaylatmak ve doğru kişilere zamanında ulaştırmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. PaperWork, dijital ortamda kalite dokümanlarını revizyonları ile birlikte yönetir. Yetkisiz kullanıcıların, doküman üzerinde değişiklik yapmasını engeller. Belgeler değişiklik yapmak için sürece dahil edilebilir.  İşlem tamamlandığında, ilgili kişilere bildirim gönderir . Böylece herkes yapılanlardan hemen haberdar olur. Sistem kalite süreçlerini yönetir. Süreçleri birbirine bağlar. Örneğin, müşteri şikayet süreci sonunda gerekli görülürse, otomatik olarak DÖF sürecni başlatır. İşletmenin diğer süreçlerinden kalite süreçlerine kesintisiz olarak bilgi akışı sağlar. Denetim süreçleri ve alınan farklı kalite belgeleri ile oluşan yoğun doküman trafiğini de kolaylıkla yönetmenizi sağlar. Gelişmiş elektronik formlar, verimsiz kağıt ve Excel formları ortadan kaldırır. Veriler hemen değerlendirilir ve işleme sokulur. İşler hızlanır verimlilik artar. Süreçler şeffaflaşır

Kalite süreçleri

 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler
 • Süreç performans raporları
 • Kalite kontrol
 • Denetim
 • Prosedür revizyon
 • Müşteri şikayetleri, yazışmalar
 • İSG, ramak kala
 • Kurumsal risk yönetimi
 • Güvenlik
 • Süreç iyileştirme
 • İtfaiye
 • 6 Sigma
 • Öneri toplama ve değerlendirme
 • Kalibrasyon, muayene, ölçüm

BPM > > >

Doküman yönetimi

 • Kalite dokümanlarının versiyonları ile takip edilmesi
 • Yeni revizyon oluştuğunda, belirlenen kişilere sistem içerisinden otomatik uyarı gönderme
 • Belge üzerinde canlı mesajlaşma, görüş alma
 • Belgenin eski versiyonlarına, yetki ile ulaşma
 • Kimin ne zaman işlem yaptığın izlenmesi
 • Gelişmiş arama motoru, indeks verilerinden veya belgenin içinde geçen kelimelerden belgeye erişim

Doküman Yönetimi > > >

 

Kağıt ve Excel formlardan kurtulun, dijital ortamda verimli çalışın


Gösterge panoları ve raporlar ile kalite süreçlerini izleyin, ölçün


İş Zekası > > >
Kolay Gösterge panosu ve rapor tasarımı > > >