Belgelerinizi dijital ortamda e imza ile imzalayın, zaman kazanın

PaperWork BPM iş akışı yönetim uygulaması, e imza ile imzalanacak belgeleri süreç üzerinde onay adımları arasında ilerleterek, planlanan imzaları toplar. Sistem ,imza görevi atandığında veya imzalama işlemi tamamlandığında ilgili kişilere uyarı e postaları gönderip belgenin onay süreci hakkında otomatik bilgilendirmeler yapar. İmzalanan belgeler , PaperWork doküman yönetimi sistemine aktarılıp, otomatik olarak arşivlenir. Bu belgelere sadece yetkisi olan kullanıcılar erişip, paylaşabilir.

Hızlı Onay
Birkaç saniyede belge kolayca imzalanır

Tasarruf
Islak imzayı ortadan kaldırır, baskı maliyetini düşürür

Kolay Paylaşım
Dijital paylaşım, kargo ve kopyalama işlemlerini ortadan kaldırır

 


 

Örneğin PaperWork, ödeme talimatı onay sürecinde, işlemleri otomatik hale getirerek kuruma zaman kazandırır. Süreç sırasında ERP sisteminden ödeme miktarı, banka adı ve hesap numarası gibi bilgileri alarak, kendi formu üzerinde toplar. Onay süreci tamamlandığında, banka ödeme talimatını, sistem PDF formatında otomatik olarak oluşturur ve e imza adımına yönlendirir. Elektronik olarak imzalanan belge e posta, web servisi veya  KEP ile bankaya gönderilir.

E imza kullanımı firmalara birçok fayda sağlamaktadır. Çözümümüz gereksiz yere kağıt kullanımının da önüne geçerek, büyük boyutlarda zaman ve para tasarruf sağlar.

İmzalanması gereken belgeler dijital ortamda dolaşır. Belgelerin masa masa dolaştırılıp, imzalatılmasına gerek kalmaz, verimlilik artar. E imza, hukuki olarak ıslak imzanın yerine geçtiği için kağıda çıktı almaya gerek kalmaz. İzin onay, ihale dokümanları, masraflar, banka ödeme talimatları, seyahat talep onayı, fazla mesai gibi formlar dijital ortamda kolaylıkla imzalanıp, yasal olarak geçerli hale gelir