Çok katmanlı mimari

Tüm iş mantığı Content Server adı verilen uygulama sunucusu üzerine taşınmıştır. Uygulama sunucusu üzerindeki iş mantığı 2 adet geliştirme katmanı içerir. Bunlardan birincisi .NET kütüphanelerinden oluşur. PaperWork'ün HTML5 responsive kullanıcı ara yüzleri ve Outlook uygulaması,bu kütüphane üzerinde geliştirilmiştir. Yani kullanıcı ara yüzlerinde bulunan tüm fonksiyonlar bu geliştirme katmanı aracılığı ile yeni ara yüz geliştirmeye, dış sistemler ile entegrasyona açıktır. PaperWork aynı zamanda diğer teknolojiler ile de entegre olabilmek için SOAP 1.2 standartlarında üretilmiş Web Servis kütüphanesini içerir. SAP ara yüzleri ve native mobil ara yüzleri bu teknoloji kullanılarak hayata geçirilmiştir. Geliştirme katmanı tüm fonksiyonlarına ek olarak diğer uygulamaların ara yüzlerinde belge görüntüleme fonksiyonlarını yerine getirmek amacı ile entegre edilebilir bir HTML5 görüntüleyiciye sahiptir. Bu görüntüleyici yine SAP ara yüzlerinde ve Mobil uygulamalarda kullanılmaktadır. Geliştirme kütüphanesi geliştirme kılavuzlarına sahiptir ve son kullanıcılara açılmıştır.

    


Yüksek Performans

PaperWork platformunu, dijital sinir sistemi gibi kurumların merkezine yerleşir, süreçlerinizle birlikte bilgiyi paylaşmanızı ve yönetmenizi sağlar. Uygulama sunucumuz (Content Server) ve iş akışı (WorkFlow) sunucumuz, ölçeklenebilir mimariyi destekler. Sanal ortamda istediğiniz kadar uygulama sunucusu kurabilirsiniz. Yük  dengeleme (Load Balancing) özelliği ile, sunucular yükü dağıtarak yedekli çalışır. Binlerce kullanıcının olduğu ortamlarda PaperWork ECM, ölçeklenebilir mimarisinin sağladığı avantaj ile kurumlara kesintisiz yüksek performans sağlar

Entegrasyon

PaperWork kullanıcıları dış sistemler ile entegre olabilir. User Plugin adı verilen teknoloji ile kullanıcılar her türlü platform ile, bir veri tabanı tablosu dahil senkronize edilebilir ve doğrulanabilir. Aynı anda birden fazla kullanıcı kaynağı aynı sistemde kullanılabilir. PaperWork, işlemleri esnasında dış sistem veri tabanlarına erişim ihtiyacı duyabilir. Bunu sağlamak için DB Plugin adı verilen bir teknolojiye sahiptir. Dış veri tabanı bağlantısı bir kütüphane olarak geliştirilir. Mimaride tüm elektronik formlardan, iş akışı nesnelerinden bu katman kullanılarak veri tabanları üzerinde direk işlem yapılabilir. PaperWork, gelişmiş bir Web Servis çağırma kütüphanesine sahiptir. İş akışlarında hiç kod yazmadan, sadece ara yüz tanımları ile web servis metodları çağrılabilir. Elektronik formlarda ise, form sihirbazını kullanarak, kod yazmadan web servisi çağırmak mümkündür. PaperWork, diğer uygulamalarla ara yüz entegrasyonuna da izin vermektedir. HTML5 responsive formlar, her teknolojide geliştirilmiş uygulama ile görsel entegrasyon sağlayabilir. Formlar, hem HTML uygulamalarla hem de native uygulamalarla entegre edilebilir. Formlarda bulunan tüm fonksiyonlar çalışır, zorunlu alan kontrolü gibi fonksiyonlar kendisini çağıran uygulama ile haberleşir

TEKNİK MİMARİ