Performans Testi

PaperWork binlerce kullanıcının, milyonlarca dokümanın ve yüksek işlem adetlerinin olduğu ortamlarda, yük dağılımlı çalışan, High Volume Server (HVS) mimarisi ile  ihtiyacınız olan yüksek performansı sağlar.  Aşağıda koşulları belirtilen, 24 saat süren yük testi sonucunda, PaperWork Content Server üzerine dakika da 5.000 belge arşivlenmiştir. Bu test, PaperWork'ün uygulama sunucularının (Content Server) ağır yük altındaki işlem hızı hakkında elde edilen, çarpıcı sonuçları göstermektedir

Yük Testi Broşürü > > >

Performans testi koşulları

  1. Her belge için 10 indeks alanı bulunmaktadır. Yazı, sayısal, tarih ve para veri tipleri kullanılmıştır.
  2. Veritabanı MS SQL Server 2014 Standart’ dır. Toplam Veri Tabanı büyüklüğü 600 Gb civarındadır. Sunucuda 8 Core, 16 Gb Ram kullanılmıştır.
  3. Yük dengeli 2 adet PaperWork® HVS kullanılmıştır. Her biri 4 Core, 8 GB Ram içerir. Sıkıştırma kullanılır ise belgelerin ortalama boyutu 12 K civarındadır.
  4. Donanım arttırımı ile dakikada arşivlenen belge miktarı doğru orantılı artmaktadır.
  5. Toplam 4 sunucudan 20 adet uygulama aynı anda belge arşivlemektedir.
  6. Sunucular 2 Core, 4 Gb Ram kullanırlar.
  7. Mevcut arşiv ortamında 150 milyon belge bulunmaktadır ve toplam boyutu yaklaşık 7 Tb’ dır.
  8. Kullanılan belgeler ortalama 50 K boyutunda TIFF G4 formatındadır.
  9. işlemler esnasında dakikada ortalama 80.000 adet SQL cümleciği çalışmıştır.
  10. Belge arşivleyen uygulamalar PaperWork® .NET SDK kullanılarak geliştirilmiştir.